top of page

CONDICIONS LEGALS

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

MRM Vending SL

Telèfon: +34 972.969117

CIF: B-17.448.754

© MRM Vending SL Tots els drets reservats

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI
 

Aquest document (d'ara endavant anomenat "Política de privacitat") té per objecte regular i ús del web que MRM Vending posa a disposició de al públic en www.mrmvending.com. La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena de l'usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta "Política de privacitat.

ÚS CORRECTE DEL WEB
 

L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, aquesta "Política de privacitat", els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o fets il·lícits o contraris a el contingut d'aquesta "Política de privacitat", que lesioni els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d'altres usuaris. De la mateixa manera, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web. L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris a el servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals MRM Vending presta el servei, així com no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats. L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets), controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de MRM Vending SL o de tercers. L'usuari es compromet a no fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, registres, programar i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que s'ofereix.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 

Aquest web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de MRM Vending SL o de tercers que han autoritzat el seu ús. Tots els drets estan reservats. L'accés a aquest web està subjecte a les condicions següents: MRM Vending SL no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs. MRM Vending SL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les cookies, o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web. No es permet, excepte en els supòsits en els quals MRM Vending SL ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers a pàgines web de MRM Vending SL diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible al web o la que la substitueixi en el futur; tampoc no es permet presentar les pàgines web de MRM Vending o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

 

 

RÈGIM DE RESPONSABILITAT
 

Responsabilitat de MRM Vending SL per la utilització del web. L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització de l'web i MRM Vending SL està exonerat de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari. EL usuari serà l'únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra MRM Vending SL basada en la utilització del web per l'usuari. Si és el cas, l'usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a MRM Vending SL amb motiu de reclamacions o d'accions legals. Responsabilitat de MRM Vending SL pel funcionament del web MRM Vending SL exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'sistema electrònic, motivats per causes alienes a MRM Vending SL Així mateix, MRM Vending SL s'exonera de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d \ 'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes fora del control de MRM Vending SL responsabilitat de MRM Vending SL per enllaços MRM Vending SL declina tota responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d'informar a l' usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobr i un tema concret. MRM Vending SL s'exonera de tota responsabilitat de l'funcionament dels enllaços, de l'resultat obtingut a través dels enllaços esmentats, de la veracitat i licitud de el contingut o la informació a què es pot accedir així com dels perjudicis que pugui sofrir l'usuari en virtut de la informació trobada a al web enllaçat.

 

 

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENTO DE LA LSSICE
 

En compliment de què disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, MRM Vending SL informa els usuaris que les dades de caràcter personal que ens proporcionin quan emplenin el formulari que es s'inclou en aquesta pàgina es recolliran en fitxers la responsable dels quals és MRM Vending SL, i seran tractades amb la finalitat de poder prestar els serveis corporatius. També es poden incloure llistes de empreses només licitades per tercers que vulguin contactar amb persones o empreses de la demarcació de MRM Vending SL, o que tinguin o hagin tingut algun tipus de relació amb MRM Vending SL; i ser subministrades a persones, entitats o empreses, nacionals o estrangeres, el lloc de residència de les quals pot estar ubicat en països que no disposin d'una normativa de protecció de dades personals equivalent a l'espanyola. El fet d'emplenar un formulari d'aquest web implica que l'usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes. L'usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d'exercitar els drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, de l'1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-MRM Vending SL mitjançant correu postal (C / Santiago Rossinyol, 6 baixos, Blanes, 17300, Girona).

 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL
 

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o execució d'aquesta Política de privacitat s'interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, MRM Vending SL i l'usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals de el domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, MRM Vending SL i l'usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

la direcció

bottom of page